Adam Stanowski

Senator Adam Stanowski
Dr Adam Stanowski (19.IV.1927 – 7.II.1990) członek Sodalicji Mariańskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień polityczny okresu stalinowskiego, od końca lat 50. pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Związany z Klubem Inteligencji Katolickiej, wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych, członek tajnej Rady Edukacji Narodowej. Od 1980 r. członek MKZ  Regionu Środkowo-Wschodniego, inicjator powstania regionalnej Wszechnicy Związkowej; redaktor naczelny pisma „Miesiące”. Szef zespołu doradców NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, po 13 grudnia 1981 członek Tymczasowego Zarządu Regionu; członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, Senator Ziemi Lubelskiej I kadencji. 
Prokurator: Oskarżony (Adam Stanowski) dążył do obalenia obecnego ustroju przemocą
Adam: Nie przemocą
Prokurator: Ale przecież oskarżonemu nie podoba się ustrój Polski Ludowej
Adam: Nie podoba mi się
Prokurator: Więc jak oskarżony wyobraża sobie jego zmianę?
Adam: Po prostu - kiedy Sejm, większością posłów,  uchwali zmianę na inny ustrój.
Prokurator mocno poirytowany, krzyczy: Milczeć! To jest niemożliwe, do tego nigdy nie dopuścimy!
Mieczysław Stępniewski (fragment listu do Aliny Stanowskiej)

16 letni Adam na Wilczej, Warszawa zima 1943/44-Z żoną Aliną wkrótce po wyjsciu z więzienia we Wronkach
-
-

-
-
-

-
-
-